Neveleki Szennyvízcsatorna

Erre az oldalra tölti fel az Egyesület a Penta Kft-től, önkormányzattól és egyéb hivataloktól kapott információkat.

Műszaki kérdésekben az alábbi elérhetőségeken érdeklődjetek!

Természetesen, szívesen vesszük, ha megosztjátok a tapasztalatokat, vagy ha olyan kérdésekre kaptok választ, ami sokunkat érinthet!! 

Segítsük egymást!

Penta Kft.

E-mail elérhetőség használható: god.nevelek@pentakft.hu. 

Munkaidőben (munkanapokon H-P 8°°-16°° között) hívható telefonszám: +36309410409

Minden új információ, amit a DMRV Zrt. hivatalosan kiad, itt olvasható: https://www.dmrvzrt.hu/hu/kehop/god_nevelek?page=news

====================================

2023. június 29., Hírek a DMRV Zrt-től

E-mailben tájékoztatott minket a DMRV Zrt. pályázati menedzsere az alábbiakról:

Lakossági tájékoztató – Göd-Nevelek szennyvízelvezetése
„Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 azonosító számú
projekt megvalósítása folyamatban van a PENTA Általános Építőipari Kft. kivitelezésében. A kiviteli
munkák befejezése a projekt bővülése miatt várhatóan 2023. év vége.
Projekt bővítésének indoka
A projekt keretén belül 522 db (497 + 5%) ingatlan szennyvízcsatornára való bekötése valósulhat meg
Göd-Nevelek városrészen.
A KEHOP projekt keretében nem támogatható ingatlanok (állandó tartózkodásra alkalmas épület nem
található, vagy az ingatlan vezetékes-ivóvíz ellátással nem rendelkezik, kivéve a házi vízellátó rendszert engedéllyel üzemeltetőket) vonatkozásában Göd Város Önkormányzata egyedi támogatási
kérelemmel élt a bekötő vezetékek ingatlanhatárig történő kiépítésére. A támogatás indoka egyrészt
Göd-Nevelek terület egyre nagyobb százalékban történő beépülése, az állandó lakosság számának
intenzív növekedése (CSOK), mely során az elvezetendő szennyvíz mennyisége is folyamatosan nő,
másrészt a városrész egyes kiemelt útjainak aszfalt burkolattal történő ellátása érdekében az útépítési tervek készítése folyamatban van. Ezen indokok alapján Göd város támogatást nyert Pest Vármegye Önkormányzatától.
A vármegyei támogatással további 104 db ingatlan ingatlanhatárig/kerítéshatárig történő
bekötőcsatorna bekészítése épült meg (Göd Város Önkormányzata tájékoztatása alapján).
A két projekt párhuzamosan, a Penta Általános Építőipari Kft. kivitelezésében valósul meg.
A korábban tervezett 497 (+5%) bekötés helyett a megnövekedett +104 db ingatlannal számolva 626
ingatlan fog csatlakozni a hálózatra, ezért az átemelők méretezésének újraszámolása vált
szükségessé.
A megnövekedett fogyasztás miatt szükségessé vált a műszaki feltételek megteremtése
A projekt bővülésének eredményeként megnövekedett kapacitásigény miatt, a DMRV Zrt.
kezdeményezte külön, saját beruházásként, a meglévő Révay utcai átemelő nyomóvezetékének
Mátyás utcáig történő meghosszabbítását, mivel a jelenlegi befogadó Deák Ferenc utcai végakna már
nem tudna elvezetni ekkora többlet szennyvízhozamot és szennyvíz-kiöntések jelentkezhetnének.
Emiatt, a neveleki végátemelő szivattyúválasztását és a meglévő rendszerhez való csatlakozását a
módosuló nyomvonalra és a szennyvízhozamhoz szükséges volt hozzáigazítani.
A módosult műszaki tartalomhoz a szükséges energiaigényt is biztosítani kell, aminek további
időigénye van.
Ennek a további fejlesztésnek
a tervezése, engedélyezése folyamatban van, kivitelezését az engedély
megszerzését követően a DMRV Zrt. saját hatáskörben valósítja meg, és ez nem fogja akadályozni GödNevelek városrész lakóit a csatornahálózatra történő rákötésekben.
Előnye, hogy a projekt műszaki átadás-átvételét követően, ezzel a változtatással nem kell egy kiépült
rendszert megbontani és újabb, akkor már magasabb költséggel járó fejlesztést elvégezni.
Projekt kivitelezésének befejezése az energiahálózati csatlakozások kiépítését a kizárólagos joggal rendelkező E.ON Hálózati Kft. végzi el.
Ennek időpontja még nem ismert, ezért a kivitelezés véghatáridejének meghosszabbítása szükségessé vált.
A PENTA Kft. az árambekötések megvalósulását követően 60 napon belül befejezi a munkálatokat,
ennek jelenleg tervezett, várható időpontja 2023. október 31.
A szennyvízcsatorna rendszerre való rákötési lehetőségekről a DMRV Zrt. minden fogyasztót a
levelezési címére küldött tájékoztatóban értesíteni fog. Ezt megelőzően a lakossági rákötések, a
rendszer használata TILOS, a rendszerből történő elszállítás és takarítási költségek megtérítésén felül
büntetést von maga után!

DMRV Zrt.

A DMRV tájékoztatása szerint minden friss hír felkerül a honlapjukra is, ide: https://www.dmrvzrt.hu/hu/kehop/god_nevelek?page=news

====================================

A Göd-Nevelek Szennyvízhálózat kiépítéséről

522 ingatlan bekötése EU-s pályázatból, 114 ingatlan Pest megyei támogatásból valósul meg. Ez azt jelenti, hogy ezeknek az ingatlanoknak a telekre való bekötése ingyenes, de a lakóházba való telken belüli bekötés költségei (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, pince vagy szuterén esetén esetleges belső átemelő) a lakókat terheli (ez mindenkinél más lehet az ingatlan adottságaitól függően).

A terepviszonyok miatt 9 öblözetben kerül gyűjtésre a szennyvíz, 9 átemelő fog épülni és egy helyen a Révay utcánál távozik a szmötyi Nevelekből. 7200 m gravitációs és 1500 m nyomott vezetékes csatorna épül, 30 db ingatlannál házi emelő szükséges a domborzati viszonyok miatt.

1.A kivitelezési munkák vége: kb. 2023. május 31. (innentől műszaki átadás és próbaüzem, végső határidő: november 30.)

2. Házi bekötések:A műszaki átadás után lehet elkezdeni a házi bekötések engedélyeztetését. Terv szerint ez május vége, de függ az átemelők üzembehelyezésének időpontjától.

Levélben, postai úton fog minket tájékoztatni az engedélyeztetési folyamatról a DMRV.

A Penta felhívja a figyelmet, hogy senki ne kösse rá a szennyvizét az engedélyeztetés előtt a csatornára, mert azzal komoly anyagi károkat okozhat.

Türelmi idő: 1 év, ezt az önkormányzattal kell intéznie az ingatlantulajdonosnak majd, mert a nem rákötés esetén a talajterhelési díjat az önkormányzat veti ki.

3. Út:

Az út a munkák után az eredeti állapotban lesz visszaállítva, a meghatározás szerint újra járható állapotba kell kerülnie. Ez azt jelenti, hogy a csatorna nyomvonalában murvaterítés a többi útrészen pedig gréderezés történik. Az aszfalt nem teljes egészében lesz újraaszfaltozva, csak ahol feltörték. A földutak helyreállítása májusig folyamatos, az aszfalt végleges helyreállítása május végén lesz.A növényzet helyreállítása az önkormányzat és a Penta közös projektje, semmi konkrétumot nem tudunk, a kivitelező és az önkormányzat megtárgyalja májusban.

4. Átemelők:

Kiemelten figyelnek a csatornaszag megakadályozására, geotáblás és biofilteres építményekkel. Alapvetően az átemelők a szennyvíz befogadására lettek tervezve, ezért a talajszinttől megemelve lesznek kialakítva, hogy elkerüljék a csapadékvíz és a szennyvíz keveredését.G

A csapadékvizet tilos a szennyvízcsatornába vezetni.

6.Költségek:

  • A DMRV Zrt. részéről egy egyszeri szemledíj (2000 Ft/db) lép fel, amely csoportos szemle esetén csökkenthető, hiszen ekkor egyszeri kiszállással lehet tervezni.
  • Házi bekötések tervezési díja
  • Telken belüli kiépítés költségei
  • A mindenkori csatornadíj a DMRV oldalán megtalálható:

https://dmrvzrt.hu/hu/vizdij-kalkulator


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük